Voor Eigenaren van een bodemenergiesysteem

Wij maken de energie van vandaag beschikbaar voor de wereld van morgen.

Met IF Online heb je 360° inzicht in je energiecentrale

Alle belangrijke gegevens van je energiecentrale inzichtelijk op één plek binnen ons ecosysteem. Alle taken, acties en voorgeschreven die voor jou van toepassing zijn overzichtelijk bij elkaar. Met IF Online is het mogelijk om alle noodzakelijke documenten zoals een BRL-handboek, boorbeschrijving of vergunning centraal te beheren.

Overtref je eigen duurzaamheidsambities

Meer inzicht in de prestaties van je energiecentrale kun je niet wensen. IF Online heeft alle data beschikbaar om je exact het rendement en de prestaties van jouw energiecentrale te tonen. Onze aanpak is méér dan efficiënt, want ook jouw persoonlijke ambities gaan wij overtreffen. Van inzicht op het verbruik tot en met het voldoen aan wet- en regelgeving. Een ideale oplossing om ook actief bij te dragen aan een duurzame wereld.

Slim monitoren en maandelijkse rapportages

Als eigenaar van een energiecentrale ben je ook verplicht om deze te monitoren en jaarlijks een rapport uit te brengen richting het Bevoegd Gezag. IF Online is daar precies voor bedoeld. Maandelijks worden de feiten gepresenteerd en kunnen vervolgens eenvoudig gebruikt worden om te rapporteren aan de jouw specifieke Bevoegde Gezag.

.

Highlighted features

Aanleveren van meetdata is met IF Online eenvoudig. Kies voor handmatig of geautomatiseerd. Het scheelt veel tijd en zo wordt het aanleveren van meetdata aan het sturen op prestaties van jouw energiecentrale een fluitje van een cent.