Voor Bevoegd Gezag van bodemenergiesystemen

Wij maken de energie van vandaag beschikbaar voor de wereld van morgen.

Verkort de tijd tussen het uitvragen van meetdata en het goedkeuren

Bied Eigenaren de mogelijkheid tot het digitaal aanleveren van meetdata en krijg nog sneller grip op een energiecentrale en vergelijk deze aan de afgegeven vergunning. Met IF Online maak je controle van aangeboden meetdata van Eigenaren transparant en efficiënt. Bekijk de meetdata per energiecentrale. Analyseer waar je de kansen liggen en waar je op basis van de vergunning op moet sturen.

Focus op wat belangrijk is

Leg eenvoudig alle inkomende en uitgaande communicatie en meetdata vast. Hierdoor creëer je één centrale plek voor alle communicatie rondom een energiecentrale en de Eigenaar. Nooit meer op zoek naar welke energiecentrales je wel of niet hebt behandeld.

Koppel via onze goed gedocumenteerde API

Andere software koppel je met IF Online via een standaard integratie of via de uitgebreide en goed gedocumenteerde API. Je kan altijd nog kijken wat de mogelijkheden zijn om via onze API een koppeling met jouw gewenste tool of applicatie te realiseren.

 

  • Data uit Omgevingsloket online (OLO)

Highlighted features

Bied Eigenaren de mogelijkheid tot het digitaal aanleveren van meetdata en krijg nog sneller grip op een energiecentrale en vergelijk deze met de afgegeven vergunning.

 

  • Waterhoeveelheden
  • Energiehoeveelheden
  • Gemiddelde onttrekking- en infiltratietemperatuur
  • Minimale / Maximale infiltratietemperatuur
  • Spuiwaterhoeveelheid
  • Maximale Waterverplaatsing
  • Seasonal Performance Factor